Матеріали конференції

Тези доповідей, прийнятих до виголошення на конференції, будуть опубліковані в електронному вигляді окремою збіркою. Доповіді українською мовою, які будуть представлені на конференції, можуть бути опубліковані у журналі "Вісник ВПІ", включеного до переліку ВАК України, після рецензування.

Вимоги до оформлення матеріалів

1. Тези. Обсяг тез – 1 повна сторінка формату А4, підготовлена на одній з мов конференції на комп'ютері в редакторі Word for Windows. Українські учасники додають авторську довідку про можливість опублікування тез. Учасники з інших країн повинні повідомити про можливість відкритої публікації тез. Тези повинні бути роздруковані і підписані авторами.

2. Статті. Стаття повинна містити коротку характеристику загальної проблеми та актуальності нерозв’язаних задач з обов’язковими посиланнями на літературні джерела; формулювання задачі, що розглядається; характеристику методу розв’язання задачі; отримані результати; висновки; список літературних джерел. Обсяг статті - 5-7 сторінок формату А4, підготовлених на українській мові. Українські учасники додають авторську довідку про можливість опублікування статті та анотації трьома мовами. Учасники з інших країн повинні повідомити про можливість відкритої публікації статті. Статті повинні бути роздруковані і підписані авторами.

Рукописи статей мають бути оформлені з дотриманням вимог, які розміщені на сайті Вісника ВПІ.

Оплата за опублікування статті здійснюється після позитивного прийняття рішення рецензентом.

Стаття та заявка на участь у конференції надсилаються в електронному вигляді у форматі MS Word на електронну адресу: vsavulyak@mail.ru або zab82@mail.ru

Матеріали, що не відповідають тематиці і зазначеним вимогам, не друкуватимуться.

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ